SZKOLENIA I OCHRONA

Naszą misją jest wspieranie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa polskiego poprzez wsparcie i pomoc w systemie szkolenia jednostek wojskowych, policji oraz innych służb mundurowych. Szkolimy także pracowników firm ochroniarskich, szkół i studiów detektywistycznych. Nasi szkoleniowcy, eksperci i analitycy wspierają również firmy w zakresie szkoleń dotyczących bezpieczeństwa informacyjnego oraz socjotechniki walki informacyjnej (w tym wywiadu gospodarczego i wywiadu biznesowego). Służymy też doświadczeniem i wiedzą cywilnym osobom prywatnym chcącym podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje.

CZYTAJ

NASZE REFERENCJE

OCHRONA BIZNESU

Oferujemy pełen zakres usług związanych z procesem inwestycyjnym, tworząc kompleksowe i unikatowe połączenie usług z zakresu doradztwa, informacji gospodarczej, badania stanu firm i monitoringu konkurencji, analiz strategicznych i restrukturyzacji (wywiad gospodarczy, wywiad biznesowy), oceny ryzyka, zarządzania kryzysowego i medialnego oraz obsługi prawnej.

CZYTAJ